Đòi nợ 200 triệu thì bạn đòi tự tử, tôi phải làm gì?


Tôi cho mượn 200 triệu đồng mà đòi không được. Cứ mỗi lần đòi là bạn tôi đòi tự vẫn, đòi chết... Tôi chẳng biết phải làm sao đây. Kiện cáo ra tòa thì chẳng được gì mà mất thời gian, thạm chí còn không lấy lại được tiền . Tôi bây giờ thấy rất phân vân không biết phải làm thế nào ?